Saturday, February 21, 2009

MAJLIS AKIKAH

Anak lelaki sebaik-baiknya diaqiqahkan dengan 2 ekor kambing atau 2 bahagian lembu kalau kurang mampu seekor kambing atau satu bahagian lembu pun boleh
Tolong refer kat bawah....... ......

  • Yang lebih utama untuk kadar aqiqah bagi seor ang anak lelaki ialah dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing, kerana ada hadis riwayat Aisyah y ang maksudnya:
"Rasullulah s.a.w. memerintahkan kepada kami supaya menyembelih aqiqah untuk anak lelaki dengan dua ekor kambing dan untuk perempuan seekor."
  • Aqiqah dua ekor kambing bagi anak lelaki ini bukanlah merupakan suatu kemestian, kerana Rasulullah s.a.w telah membuat aqiqah Hasan dan Husin, masing-masing seekor kibas.
  • Haiwan aqiqah seperti lembu, kerbau dan unta boleh dikongsi sehingga 7 bahagian bersamaan 7 ekor kambing.
  • Malik, Asy Syafi'e, Ahmad dan jumhur ulama berpendapat, aqiqah adalah sah dengan penyembelihan haiwan empat kaki seperti unta, lembu, kerbau, kambing dan biri-biri (sama seperti ibadah korban). Juga dibolehkan seekor unta atau seekor lembu misalnya dikongsi sehingga tujuh or ang walaupun ada bahagian daripada lembu atau unta itu bukan untuk aqiqah.
  • Apabila ibu bapa itu tidak mampu membuat aqiqah anaknya, ketika berusia 7 hari, bolehlah diperbuatnya ketika umur anak 14 hari. Kemudiannya ketika umur 21 hari. Jika tidak boleh, maka sunat diperbuatnya hingga anak itu dewasa (baligh).
  • Apabila anak sudah dewasa, maka sunat bagi ibu bapa membuat korbannya, tidak membuat aqiqahnya.
  • Menurut satu golongan, jika seor ang anak sudah dewasa, tetapi belum dibuat aqiqahnya oleh ibu bapanya, maka sunat baginya membuat aqiqah dirinya sendiri.
4: Bolehkah mengaqiqahkan anak lelaki dengan seekor kambing sahaja?
J: Anak lelaki sebaik-baiknya diaqiqahkan dengan 2 ekor kambing, akan tetapi seekor kambing sudah memadai bagi tujuan menunaikan tuntutan ibadah aqiqah tersebut. Ini kerana Rasulullah S.A.W. sendiri melaksanakan aqiqah untuk cucu baginda dengan seekor kambing sahaja.
Dalam sebuah hadis diriwayatkan;
“Bahawa Rasulullah S.A.W telah mengaqiqahkan Hassan dan Hussain dengan satu ekor biri-biri.” Hadis riwayat Abu Daud.
Wallahuaklam

Top
5: Bolehkah berkongsi tujuh or ang (bahagian) bagi seekor lembu dalam ibadah aqiqah?
J: Seperti y ang kita sama-sama ketahui bahawa bagi anak lelaki sunat diaqiqahkan dengan 2 ekor kambing, dan bagi anak perempuan sunat diaqiqahkan dengan 1 ekor kambing, akan tetapi jika sekiranya seekor lembu atau unta disembelih dengan niat menggantikan tujuh ekor kambing atau 7 bahagian aqiqah, maka ia dibolehkan. Wallahuaklam
Top
6: Adakah wajib menyembelih dua ekor kambing bagi anak lelaki dalam ibadah aqiqah?
J: Aqiqah dua ekor kambing bagi anak lelaki itu bukanlah suatu kemestian, kerana Rasulullah S.A.W sendiri telah melaksanakan aqiqah cucu Baginda, Hassan dan Hussain dengan masing-masing seekor kambing.
Dalam sebuah hadis telah diriwayatkan;
“Bahawa Rasulullah S.A.W telah mengaqiqahkan Hassan dan Hussain dengan satu ekor biri-biri.” Hadis riwayat Abu Daud.
Wallahuaklam

Hukum melumurkan darah haiwan aqiqah pada anak atau pintu r uma h
1: Apakah hukum melumurkan darah haiwan sembelihan aqiqah ke atas kepala anak yang baru dilahirkan?
J: Adalah makruh melumurkan darah haiwan sembelihan aqiqah di kepala anak y ang diaqiqahkan. Ini kerana Rasulullah melarang daripada perbuatan y ang sedemikian. Dalam sebuah hadis daripada Aisyah R.A.;
“Mereka di zaman jahiliyyah menyapu darah haiwan aqiqah dengan kain lalu dilumur ke atas kepala anak y ang baru dilahirkan itu, maka Nabi S.A.W memerintahkan mereka menukarkan darah tersebut dengan wangian.” Wallahuaklam

Top
2: Apakah hukum bagi orang y ang melumuri pintu rumah dengan darah haiwan aqiqah ataupun korban bagi tujuan dijauhkan dari syaitan?
J: Adapun or ang y ang melumuri pintu rumah mereka dengan darah aqiqah atau korban adalah salah dan haram dari hukum agama. Ini kerana ia termasuk perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah S.A.W, dan kepercayaan yang mengatakan akan dijauhi syaitan apabila menyapu darah korban ataupun aqiqah pada pintu rumah adalah bertent ang an dengan pegangan akidah umat Islam. Wallahuaklam

MAJLIS AKIKAH
Akikah merupakah salah satu perbuatan y ang amat digalakkan dalam Islam. Perbuatan ini terdapat dalam hadis sahih dan amalan Rasulullah s.a.w.
akikah berbeza dengan cukur jambul. Tetapi, masyarakat kita selalu tersalah faham dengan kedua-dua majlis ini. Akikah ialah perbuatan menyembelih binatang ternakan sebagai tanda kesyukuran kepada ALLAH di atas kelahiran bayi yang baru pada hari ke 7, 14 atau 21 hari. Manakala, cukur jambul pula ialah perbuatan mencukur semua rambut bayi pada hari ketujuh kelahirannya.
Perbuatan menyembelih binat ang akikah hanya disunatkan dalam Islam. Ini kerana ia adalah sunnah daripada Rasulullah s.a.w. ini berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w:Samurah bin Jundub r.a pernah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda:
Maksudnya:
“Anak y ang baru lahir hendaklah diakikahkan untuknya dengan menyembelih binatang pada hari ke tujuh. Pada hari itu juga diberikan nama-nama yang baik serta dicukur semua rambutnya.” (Hadis riwayat al-Tirmizi, al-Nasai, dan Abu Daud)

Tidak ada pendapat yang sahih mengatakan bahawa ia boleh dilakukan pada bila-bila masa. Kadang -kadang , ada or ang yang menunaikan akikah ini walaupun umurnya sudah lanjut, sedangkan sunnah melakukan akikah semata-mata melahirkan rasa syukur ketika mendapat anak yang baru dilahirkan.

Tidak pernah thabit perbuatan para sahabat, apabila mereka kembali kepada Islam, mereka disuruh melakukan akikah. Ini kerana, akikah hanya dilakukan pada hari ketujuh sahaja. Tetapi, sebahagian ulama mengharuskan hingga ke hari 14 dan 21.

Pendapat kebanyakan ulama hanya mengharuskan untuk melewatkan akikah, tetapi dengan syarat ia masih kanak-kanak. Tetapi, kalau sudah dewasa, ia tidak termasuk sunnah dan hanya dikira sebagai sedekah biasa.
Jika bernazar seperti katanya: ‘Kalau ada rezeki, saya akan tunaikan akikah ini’ dia wajib menunaikannya walaupun telah dewasa. Jika tidak mampu, dia terlepas daripada kewajipan ini.
Manakala, kadar bil ang an binat ang y ang digunakan mengikut jantina, iaitu lelaki dengan dua ekor kambing dan perempuan dengan seekor kambing.Aisyah r.a berkata bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:
Maksudnya:
“Diperintahkan melakukan akikah bagi anak lelaki dengan dua ekor kambing dan bagi anak perempuan seekor kambing.”(Hadis sahih riwayat al-Tirmizi, Abu Daud, al-Nasai dan Ibn Majah)t

Selain itu, anda boleh makan daging akikah tersebut. Ini berdasarkan kepada hadis di bawah:
Aisyah r.a berkata mengenai daging akikah:
“Agihkan ia.. Kamu boleh makan dan buat lauk.”(Hadis riwayat Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf)

Ibn Sirin dan Hasan al-Basri berkata:
“Kedudukan akikah sama dengan binat ang korban. Ia boleh dimakan dan dijadikan lauk pauk.” (Hadis riwayat Ibn Abi Syaibah)

Terdapat banyak perbuatan sunat boleh dilakukan pada majlis akikah itu. Antaranya,
1- Tahnik
Tahnik ialah perbuatan membelah mulut bayi dengan manisan seperti kurma, kismis dan sebagainya. Perbuatan ini tergolong dalam sunnah Rasulullah s.a.w. ini berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w:Abu Musa al-‘Asy’ari r.a berkata:

Maksudnya:
“Anak lelaki aku baru dilahirkan lalu aku bawa kepada Nabi s.a.w. Beliau menamainya dengan Ibrahim dan menyuapkan buah kurma ke dalam mulutnya (tahnik) serta mendoakan keberkatan buatnya. Setelah itu, dia mengembalikan anak itu kepadaku.” (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim)

2- Memberi nama
Kita disunatkan supaya memberi nama kepada bayi yang baru dilahirkan pada hari akikah tersebut. Oleh itu, berikanlah nama-nama yang terbaik untuk bayi anda. Janganlah mencipta nama yang terlalu moden sehingga anda sendiri tidak tahu maksudnya. Ini kerana, nama adalah doa pada seorang .Samurah bin Jundub r.a pernah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda:

Maksudnya:
“Anak y ang baru lahir hendaklah diakikahkan untuknya dengan menyembelih binat ang pada hari ke tujuh. Pada hari itu juga diberikan nama-nama yang baik serta dicukur semua rambutnya.” (Hadis riwayat al-Tirmizi, al-Nasai, dan Abu Daud)

3- Mencukur semua rambut
Kita disunatkan mencukur semua rambut bayi pada hari ketujuh kelahirannya. Terdapat kesilapan masyarakat kita pada hari ini. Mereka hanya mencukur jambul sahaja. Ini bukan perbuatan Rasulullah s.a.w. Baginda menggalakkan umatnya supaya mencukur semua rambut bayi yang baru lahir. Ini berdasarkan hadis di bawah:
Ali bin Abu Talib r.a berkata:
Maksudnya:
“Rasulullah s.a.w telah mengakikah untuk cucunya al-Hasan dengan seekor kambing. Kemudian baginda bersabda: Wahai Fatimah, cukurlah rambutnya dan sedekahkan meningikut timbangan berat rambutnya dengan harga perak. Aku (Ali) berkata: Berat timbang an itu ialah satu dirham atau setengah dirham.”(Hadis riwayat al-Tirmizi)

4- Khitan (bersunat) kerana menjaga kebersihan anak-anak daripada najis.Abu Hurairah r.a, Rasulullah s.a.w bersabda:
“Fitrah sebagai seorang Muslim lima : berkhatan, cukur ari-ari, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan memotong misai.”(Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Sebagai seorang Muslim, kita perlu melakukan apa yang telah disarankan oleh Rasulullah s.a.w. Ia adalah sunnah yang perlu dihidupkan. Luaskan ilmu agama dengan memperbanyakkan membaca, meneliti dan mengkaji hukum ALLAH ini.

No comments:

Post a Comment